Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
Adresa školy: Ulice: Dlouhá Ves 69
Obec: Přibyslav
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 22
Ředitel:Mgr. Rudolf Nožka
Kontakt na školu Telefon: 569 432 164
Email: nozka.dlves@seznam.cz
Web: http://www.zsdlves.net
IČ:71004092
RED-IZO:600086500
Zřizovatel:Obec Dlouhá Ves
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dlouhá Ves 69
Obec: Přibyslav
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 22
Kontakt na školu: Telefon: 569 432 164
IZO:107580331
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 17
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 150
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Přítomnost specialistů: Školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Dlouhá Ves 69
Obec: Přibyslav
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 22
Kontakt na školu: Telefon: 569 432 164
IZO:102006032
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 12
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, výtvarné, přírodovědné, humanitní, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: Školní asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dlouhá Ves 69
Obec: Přibyslav
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 22
Kontakt na školu: Telefon: 569 432 164
IZO:102766843