Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dolní Krupá 8
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 71
Ředitel:Mgr. Jan Polívka
Kontakt na školu Telefon: 569 436 125
Email: polivka.jn@seznam.cz
Web: http://www.zsdolnikrupa.estranky.cz
IČ:70985600
RED-IZO:600086526
Zřizovatel:Obec Dolní Krupá
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Krupá 11
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 71
Kontakt na školu: Telefon: 569 436 125
IZO:107580055
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 19
Dny otevřených dveří (termín/y): dle individuální domluvy
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30 h
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce: spolky v obci
Mezinárodní spolupráce: Ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Krupá 8
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 71
Kontakt na školu: Telefon: 569 436 125
IZO:102006067
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): dle individuální domluvy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.15 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 h
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, sportovní dny
Domácí spolupráce : Spolky v obci
Mezinárodní spolupráce: Ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci - doučování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: společenské hry, rukodělné, jazykové, ICT, Rozvoj pozornosti a čtenářské gramotnosti, pohybově dramatický kroužek
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: ---
Konec výuky: ---
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Krupá 8
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 71
Kontakt na školu: Telefon: 569 436 125
IZO:117000400
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Krupá 11
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 71
Kontakt na školu: Telefon: 569 436 125
IZO:102766649
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20- 30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne