Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Adresa školy: Ulice: č.p. 203
Obec: Okrouhlice
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 31
Ředitel:Ing. Martina Křípalová
Kontakt na školu Telefon: 569 489 118
Email: reditel@zsokrouhlice.cz
Web: http://www.skolaokrouhlice.cz
IČ:71001832
RED-IZO:600086551
Zřizovatel:Obec Okrouhlice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 203
Obec: Okrouhlice
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 31
Kontakt na školu: Telefon: 569 432 319
IZO:107580292
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.5.2023
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 450
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: eTwinning
Mezinárodní spolupráce: eTwinning
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 203
Obec: Okrouhlice
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 31
Kontakt na školu: Telefon: 569 489 118
IZO:102006130
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 110
Aktuální počet žáků: 66
Dny otevřených dveří (termín/y): 31.3.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků s SVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 203
Obec: Okrouhlice
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 31
Kontakt na školu: Telefon: 569 489 118
IZO:117000426
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk, sourozenci, dojíždění
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 185
Obec: Okrouhlice
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 31
Kontakt na školu: Telefon: 569 489 121
IZO:108007235
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26 - 29
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne