Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová
Adresa školy: Ulice: Náměstí 97
Obec: Havlíčkova Borová
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 23
Ředitel:Mgr. Martina Brychtová
Kontakt na školu Telefon: 561 202 049
Email: zs.hborova@seznam.cz
IČ:70985669
RED-IZO:600086593
Zřizovatel:Obec Havlíčkova Borová
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pivovarská 266
Obec: Havlíčkova Borová
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 23
Kontakt na školu: Telefon: 569 642 117
IZO:107580152
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 39
Aktuální počet dětí: 39
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Škola je otevřena od: 6. 15 - 16. 00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 150
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: environmentální výchova
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny
Domácí spolupráce: Základní škola Havlíčkova Borová, ZŠ a MŠ Oudoleň, Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Náměstí 97
Obec: Havlíčkova Borová
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 23
Kontakt na školu: Telefon: 569 642 128
Fax: 569 642 128
IZO:102006288
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 111
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7. 15 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Šablony, Čerstvý vítr z hor
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : okolní školy, Policie ČR, Městská policie, HZS
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola v Polsku
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: individuální práce se žáky s PO, práce s žáky cizinci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, turistické, zdravotnické, jazykové, taneční, ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, literárně-dramatické, programování/robotika, technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Náměstí 97
Obec: Havlíčkova Borová
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 23
Kontakt na školu: Telefon: 569 642 128
IZO:117000132
ŠJ
Adresa: Ulice: Náměstí 97
Obec: Havlíčkova Borová
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 23
Kontakt na školu: Telefon: 569 642 128
IZO:108007278
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko, Dny zdravé výživy, Dny zdravých svačin Školní mléko a Ovoce do škol realizuje základní škola
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna -výdejna
Adresa: Ulice: Pivovarská 266
Obec: Havlíčkova Borová
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 23
Kontakt na školu: Telefon: 569 642 117
IZO:102766746
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko, Dny zdravé výživy, Dny zdravých svačin Školní mléko a Ovoce do škol realizuje základní škola
Nápojové/potravinové automaty: ne