Logo školy

Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod
Adresa školy: Ulice: Smetanova 745
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Ředitel:Ing. Milan Janda
Kontakt na školu Telefon: 569 624 148
Email: zssmet@sch.cz
Web: www.sch.cz
IČ:70946281
RED-IZO:600086704
Zřizovatel:Město Chotěboř
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Smetanova 745
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 085
Fax: není
IZO:102006474
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 840
Aktuální počet žáků: 474
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, přírodovědné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kosmonautů 262
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 148
Fax: není
IZO:117000248
Školní klub
Adresa: Ulice: Smetanova 745
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 148
Fax: není
IZO:150009305