Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Maleč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Maleč
Adresa školy: Ulice:
Obec: Maleč 77
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 76
Ředitel:Mgr. Alena Šťastná
Kontakt na školu Telefon: 569 692 131
Email: zs.malec@tiscali.cz
Web: www.zsamsmalec.cz
IČ:71001735
RED-IZO:600086810
Zřizovatel:Obec Maleč
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Maleč 77
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 76
Kontakt na školu: Telefon: 569 692 131
IZO:107580276
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Maleč 77
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 76
Kontakt na školu: Telefon: 569 692 131
IZO:102006709
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 90
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, lyžařský kurz, plavecký výcvik
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol: Světová škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER), Světová škola (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, web školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Maleč 77
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 76
Kontakt na školu: Telefon: 569 692 131
IZO:117000353
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Maleč 77
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 76
Kontakt na školu: Telefon: 569 692 154
IZO:102766541