Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Stěžery

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Stěžery
Adresa školy: Ulice: Lipová 32
Obec: Stěžery
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 21
Ředitel:Mgr. Jaroslava Pavlů
Kontakt na školu Telefon: 498 773 920
Email: zs.stezery@seznam.cz
Web: zsmsstezery.cz
IČ:70986096
RED-IZO:600088782
Zřizovatel:Obec Stěžery
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Spojovací 232
Obec: Stěžery
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 21
Kontakt na školu: Telefon: 498 773 915
Fax: není
IZO:107581396
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 74
Aktuální počet dětí: 74
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č.16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.15 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 420
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Lipová 32
Obec: Stěžery
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 21
Kontakt na školu: Telefon: 495 453 180
Fax: není
IZO:102066639
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 102
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č. 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.15 hodin ( ŠD od 6. 30 hodin)
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Doučování, kroužky, soutěže, projekty.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, rukodělné, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Lipová 32
Obec: Stěžery
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 21
Kontakt na školu: Telefon: 495 453 180
Fax: není
IZO:117100447
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: žáci 1. - 3. ročníku
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.30 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.30 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, zápisník Družináček
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Spojovací 232
Obec: Stěžery
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 21
Kontakt na školu: Telefon: 498 773 915
Fax: není
IZO:102790272
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Lipová 32
Obec: Stěžery
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 21
Kontakt na školu: Telefon: 495 453 180
Fax: není
IZO:102778426
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne