Logo školy

Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130
Adresa školy: Ulice: Habrmanova 130
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Ředitel:Mgr. Jiří Šimek
Kontakt na školu Telefon: 495 538 341
Email: skola@habrmanova.cz
Web: www.habrmanova.cz
IČ:69172366
RED-IZO:600088812
Zřizovatel:Statutární město Hradec Králové
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Habrmanova 130
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 537 987
Fax: 495 537 987
IZO:102066680
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 398
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11.2014, 17.12. 2014, 14.1. 2015, možnost návštěvy školy mimo tyto termíny po dohodě s vedením školy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, dějepis, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování, fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Domácí spolupráce : Fakultní škola UHK
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: doučování, dyslektická náprava, podpora účasti na soutěžích
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, rukodělné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, přírodovědné, technické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Habrmanova 186
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 341
Fax: 495 537 987
IZO:117100102
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Habrmanova 186
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 341
Fax: 495 537 987
IZO:102040974
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-27 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano