Zde může být obrázek školy.

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim
Adresa školy: Ulice: Ležáků 1449
Obec: Hlinsko
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 01
Ředitel:Ing. Bc. Tomáš Louda
Kontakt na školu Telefon: 469 311 597
Email: red@zslezaku.cz
Web: www.zslezaku.cz
IČ:70913501
RED-IZO:600090442
Zřizovatel:Město Hlinsko
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Ležáků 1449
Obec: Hlinsko
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 311 597
Fax: 469 312 316
IZO:102142271
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 572
Aktuální počet žáků: 282
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Součástí školy jsou třídy zřízené podle §16 odst. 9 ŠZ
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, Koordinátor EVVO Koordinátor ŠVP Koordinátor ICT
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 2
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 12:00
Školní družina
Adresa: Ulice: Ležáků
Obec: Hlinsko
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 319 046
Fax: 469 312 316
IZO:117200140