Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Chrudim, Dr. Malíka 958

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Chrudim, Dr. Malíka 958
Adresa školy: Ulice: Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Ředitel:Zdeněk Brož
Kontakt na školu Telefon: 469 620 607
Email: broz@zsmalika.cz
Web: http://www.zsmalika.cz
IČ:70888108
RED-IZO:600090647
Zřizovatel:Město Chrudim
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 620 607
Fax: 469 620 607
IZO:108008061
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 518
Dny otevřených dveří (termín/y): Březen 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.15
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), chovatelské, zdravotnické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 620 607
Fax: 469 620 607
IZO:117200433
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 620 607
IZO:108008088