Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim
Adresa školy: Ulice: č.p. 71
Obec: Orel
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 21
Ředitel:Mgr. Jiřina Lacinová
Kontakt na školu Telefon: 469 681 429
Email: zsorel@seznam.cz
Web: www.skolaorel.cz
IČ:75016401
RED-IZO:600090663
Zřizovatel:Obec Orel
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Orel
Obec: Slatiňany
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 21
Kontakt na školu: Telefon: 469 681 429
IZO:107582350
Základní škola
Adresa: Ulice: Orel 71
Obec: Slatiňany
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 21
Kontakt na školu: Telefon: 469 681 429
IZO:102142025
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 40
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Orel 71
Obec: Slatiňany
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 21
Kontakt na školu: Telefon: 469 681 429
IZO:117200531
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Orel 27
Obec: Slatiňany
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 21
Kontakt na školu: Telefon: 469 681 429
IZO:102806781
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Orel 71
Obec: Slatiňany
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 21
Kontakt na školu: Telefon: 469 681 429
IZO:150073381