Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola Heřmanův Městec

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola Heřmanův Městec
Adresa školy: Ulice: Masarykovo náměstí 46
Obec: Heřmanův Městec
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 03
Ředitel:Mgr. Eva Dvořáková
Kontakt na školu Telefon: 739 572 097
Mobil: 723 469 143
Email: zspmestec@seznam.cz
Web: www.zspmestec.cz
IČ:70879095
RED-IZO:600090817
Zřizovatel:Město Heřmanův Městec
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 46
Obec: Heřmanův Městec
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 03
Kontakt na školu: Telefon: 469 696 118
IZO:102142815
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 68
Aktuální počet žáků: 18
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.12.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.35 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, výlety, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: HAMET 2
Domácí spolupráce : Mateřské školy v obci, SOU Chroustovice, SOŠ Čáslav, Služby JABLOTRON - bezpečnostní služba Pardubice
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Šablony III, Doučování, MŠMT ČR Doučování, individuální přístup, spolupráce s rodiči a asistenty pedagoga
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, společenské hry, ICT, turistické, sportovní, literárně-dramatické, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 46
Obec: Heřmanův Městec
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 03
Kontakt na školu: Telefon: 469 696 118
IZO:117200697