Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Pecka, okres Jičín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Pecka, okres Jičín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Pecka 38
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 82
Ředitel:RNDr. Věra Pavlová
Kontakt na školu Telefon: 493 799 166
Email: zs.pecka@seznam.cz
IČ:60114011
RED-IZO:600092151
Zřizovatel:Obec Pecka
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Pecka 30
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 82
Kontakt na školu: Telefon: 493 799 166
Fax: 493 799 166
IZO:107582988
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 55
Aktuální počet dětí: 51
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, zahradní slavnosti, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Pecka 38
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 82
Kontakt na školu: Telefon: 493 799 166
Fax: 493 799 166
IZO:060114011
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 108
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, chemie, fyzika, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, zeměpis, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Pecka 38
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 82
Kontakt na školu: Telefon: 493 799 166
Fax: 493 799 166
IZO:117300071
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Pecka 38
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 82
Kontakt na školu: Telefon: 493 799 166
Fax: 493 799 166
IZO:102818231
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Pecka 30
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 82
Kontakt na školu: Telefon: 493 799 166
Fax: 493 799 166
IZO:150074221