Zde může být obrázek školy.

Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř
Adresa školy: Ulice: Školní 315
Obec: Ostroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 52
Ředitel:Mgr. Gabriela Pospíšilová
Kontakt na školu Telefon: 493 691 225
Email: skola@zsostromer.cz
Web: www.zsostromer.cz
IČ:70999121
RED-IZO:600092330
Zřizovatel:Obec Ostroměř
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 342
Obec: Ostroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 52
Kontakt na školu: Telefon: 493 691 292
Fax: není
IZO:107582970
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 35
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:30 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Hodnocení činnosti školy:
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: sociální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 315
Obec: Ostroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 52
Kontakt na školu: Telefon: 493 691 225
Fax: není
IZO:102190968
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 200
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:10 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30 h
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, biologie, knihovna, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: žáci se SVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, taneční, sportovní, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 315
Obec: Ostroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 52
Kontakt na školu: Telefon: 493 691 225
Fax: není
IZO:117300098
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:15 h
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:10 - 16:00 h
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 315
Obec: Ostroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 52
Kontakt na školu: Telefon: 493 691 412
Fax: není
IZO:102818223
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 - 29 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 342
Obec: Ostroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 52
Kontakt na školu: Telefon: 493 691 412
Fax: není
IZO:168102188
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 - 29 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne