Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Adršpach

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Adršpach
Adresa školy: Ulice: Horní Adršpach 115
Obec: Adršpach
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 52
Ředitel:Mgr. Karolína Gottsteinová
Kontakt na školu Telefon: 491 586 080
Email: skolaadrspach@seznam.cz
IČ:70987076
RED-IZO:600093387
Zřizovatel:Obec Adršpach
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Horní Adršpach 115
Obec: Adršpach
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 52
Kontakt na školu: Telefon: 491 586 080
IZO:107584051
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 23
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 140
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Ekologické
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, výlety
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Dolní Adršpach 71
Obec: Adršpach
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 57
Kontakt na školu:
IZO:181042061
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 36
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Certifikáty škol:
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Dolní Adršpach 71
Obec: Adršpach
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 57
Kontakt na školu:
IZO:181041910
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 14.30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Horní Adršpach 115
Obec: Adršpach
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 52
Kontakt na školu: Telefon: 491 586 080
IZO:102954470
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Dolní Adršpach 71
Obec: Adršpach
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 57
Kontakt na školu:
IZO:181041995