Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod
Adresa školy: Ulice: náměstí Čs. armády 15
Obec: Hronov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 31
Ředitel:Mgr. Petr Málek
Kontakt na školu Telefon: 491 483 109
Email: zshronov@volny.cz
Web: www.zshronov.cz
IČ:70995397
RED-IZO:600093891
Zřizovatel:Město Hronov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zbečník 210
Obec: Hronov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 31
Kontakt na školu: Telefon: 491 483 191
IZO:107583577
Základní informace
Aktuální počet dětí: 47
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, lyžařský a plavecký výcvik
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: náměstí Čs. armády 15
Obec: Hronov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 31
Kontakt na školu: Telefon: 491 483 109
Fax: 491 483 585
IZO:102254702
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 491
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.5.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 31.5.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: telefonický vrátník
Umístění školy v obci: periferie, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 15-16.doc (311,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, praktické vyučování, hudební výchova, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, adaptační pobyty, lyžařské kurzy, zahraniční exkurze, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky se zdravotním znevýhodněním
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: 17. listopadu 951
Obec: Hronov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 31
Kontakt na školu: Telefon: 491 483 109
IZO:117400157
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zbečník 210
Obec: Hronov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 31
Kontakt na školu: Telefon: 491 483 191
IZO:108024083