Zde může být obrázek školy.

Základní škola Hradební, Broumov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hradební, Broumov
Adresa školy: Ulice: Kostelní náměstí 244
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Ředitel:Mgr. Denisa Mádlová
Kontakt na školu Telefon: 491 523 636
Email: hradebka@zshrbroumov.cz
Web: www.zshrbroumov.cz
IČ:48623008
RED-IZO:600093981
Zřizovatel:Město Broumov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostelní náměstí 244
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 523 636
IZO:102254907
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 408
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, biologie, chemie, praktické vyučování, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, jarmarky a dílny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kostelní náměstí 244
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 523 636
IZO:117400173