Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod
Adresa školy: Ulice: Komenského 312
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Ředitel:Mgr. Jan Voborník
Kontakt na školu Telefon: 491 523 700
Email: srottovazsbroumov@seznam.cz
Web: www.zsbroumov.cz
IČ:00857742
RED-IZO:600093999
Zřizovatel:Město Broumov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 312
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 523 700
IZO:102254923
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 630
Aktuální počet žáků: 390
Dny otevřených dveří (termín/y): Březen 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : PČR, škola pro provádění praxe asistentů pedagoga a speciálních pedagogů,školy v regionu
Mezinárodní spolupráce: Skola podstawowa Nowa Ruda, Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Škola pro udržitelný život (SEVER), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Školní poradenské pracoviště - podpora všem žákům se SVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Vlasdtní chytré telefony
Zájmové činnosti: programování/robotika, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:35
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 312
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 523 700
IZO:117400092