Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod
Adresa školy: Ulice: Komenského 312
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Ředitel:Mgr. Jan Voborník
Kontakt na školu Telefon: 491 523 700
Email: srottovazsbroumov@seznam.cz
Web: www.zsbroumov.cz
IČ:00857742
RED-IZO:600093999
Zřizovatel:Město Broumov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 312
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 523 700
IZO:102254923
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 630
Aktuální počet žáků: 390
Dny otevřených dveří (termín/y): Březen 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : PČR, škola pro provádění praxe asistentů pedagoga a speciálních pedagogů,školy v regionu
Mezinárodní spolupráce: Skola podstawowa Nowa Ruda, Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Škola pro udržitelný život (SEVER), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Školní poradenské pracoviště - podpora všem žákům se SVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, Vlasdtní chytré telefony
Zájmové činnosti: rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, školní časopis/newsletter, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přihlašování na akce, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:35
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 312
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 523 700
IZO:117400092