Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice
Adresa školy: Ulice: č.p. 200
Obec: Dolní Roveň
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 71
Ředitel:Mgr. Jarmila Michálková
Kontakt na školu Telefon: 466 688 177
Email: zsroven@pce.cz
Web: www.zsroven.cz
IČ:00191086
RED-IZO:600096076
Zřizovatel:Obec Dolní Roveň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 200
Obec: Dolní Roveň
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 71
Kontakt na školu: Telefon: 466 688 177
IZO:000191086
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 222
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35
Koncepce školy: Koncepce MZŠ Dolní Roveň.pdf (703,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Terezka od-1-9-2021.pdf (3682,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP - ŠD MZŠ Dolní Roveň.pdf (1082,1 KB)
ŠVP Terezka od-1-9-2021.pdf (3682,2 KB)
Školní řád: Školní řád MZŠDR 2022-2023.pdf (1135,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti MZŠDR za školní rok 2021-2022.pdf (5489,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, cizí jazyky, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Obědy dětem, Potravinová pomoc dětem, Zdravá5, Recyklohraní
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : MAS Holicko, SDH horní Roveň, ČZS Dolní Roveň, SŠA Holice, SPŠE Pardubice, Policie ČR, PPP Ústí n/O, MŠ Dolní Roveň, ZŠ Dašice, ZŠ Moravany
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh tříd.pdf (53,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 76
Obec: Dolní Roveň
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 71
Kontakt na školu: Telefon: 466 688 175
IZO:117500097
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 200
Obec: Dolní Roveň
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 71
Kontakt na školu: Telefon: 466 688 177
IZO:102842523