Zde může být obrázek školy.

Základní škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159
Adresa školy: Ulice: Trnovská 159, Ohrazenice
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 53
Ředitel:Mgr., Bc. František Stejskal
Kontakt na školu Telefon: 466 415 716
Email: zs.ohrazenice@zsohrazenice.cz
Web: www.zsohrazenice.cz
IČ:48161241
RED-IZO:600096181
Zřizovatel:Statutární město Pardubice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Trnovská 159, Ohrazenice
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 53
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 716
Fax: 466 415 676
IZO:048161241
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.-10. ledna 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 6; 17; 98; 3; 7; 11; 33;
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, přírodovědné, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Trnovská 159, Ohrazenice
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 53
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 716
IZO:117500585
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Arbesova 158, Ohrazenice
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 53
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 716
IZO:102842566
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano