Zde může být obrázek školy.

Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305
Adresa školy: Ulice: Družstevní 305, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Ředitel:Mgr. Jana Lokvencová
Kontakt na školu Telefon: 466 401 885
Email: reditelna@zspolabiny1.cz
Web: www.zspolabiny1.cz
IČ:48161292
RED-IZO:600096211
Zřizovatel:Statutární město Pardubice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Družstevní 305, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 401 885
Fax: 466 401 884
IZO:048161292
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 785
Aktuální počet žáků: 633
Dny otevřených dveří (termín/y): duben
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.15 - školní družina
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT, chemie, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Začít spolu
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Spolupráce s pardubickou charitou
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, společenské hry, jazykové, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Družstevní 305, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:117500224
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Družstevní 305, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 401 883
IZO:102842680