Logo školy

Základní škola a mateřská škola Živanice, okres Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Živanice, okres Pardubice
Adresa školy: Ulice: č.p. 46
Obec: Živanice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 42
Ředitel:Mgr. Luboš Jirák
Kontakt na školu Telefon: 466 924 180
Email: zs.zivanice@seznam.cz
Web: www.zivanice.cz/obec-1/skola-a-skolka
IČ:60156589
RED-IZO:600096505
Zřizovatel:Obec Živanice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 46
Obec: Živanice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 42
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:107585022
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 45
Aktuální počet dětí: 45
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, besídky/akademie
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 46
Obec: Živanice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 42
Kontakt na školu: Telefon: 466 924 180
IZO:060156589
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 52
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Mezinárodní spolupráce: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 46
Obec: Živanice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 42
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:117500038
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 46
Obec: Živanice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 42
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:102854530
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne