Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice
Adresa školy: Ulice: Školní 227
Obec: Řečany nad Labem
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 13
Ředitel:Mgr. Naděžda Doubravová
Kontakt na školu Telefon: 466 932 104
Mobil: 604 413 601
Email: doubravova@zsrecany.cz
Web: www.zsrecany.cz
IČ:60158859
RED-IZO:600096530
Zřizovatel:Obec Řečany nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Budovatelů
Obec: Řečany nad Labem
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 13
Kontakt na školu: Telefon: 466 933 843
IZO:107584891
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 56
Dny otevřených dveří (termín/y): Květen
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, Sportovní školička
Přítomnost specialistů: Školní asistentka
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 227
Obec: Řečany nad Labem
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 13
Kontakt na školu: Telefon: 466 932 104
IZO:060158859
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 253
Dny otevřených dveří (termín/y): Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky - 26. 5. 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, fyzika, knihovna, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Mrkev, Recyklohraní, Ovoce do škol, Školní mléko, Normální je nekouřit, Semiramis, Odznak všestrannosti olympijských vítězů, Právo pro každý den
Certifikáty škol: Partnerská škola, Aktivní škola
Domácí spolupráce : Městská policie Přelouč, NH Kladruby nad Labem, Obecní knihovna Řečany nad Labem, Komunitní dům Řečany nad Labem, Úřad práce Přelouč
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola v Keni, mezinárodní e Twinningové projekty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Doučování, pomoc a podpora žákům z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, slabší žáci, Logopedické chvilky
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, přírodovědné, , výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 227
Obec: Řečany nad Labem
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 13
Kontakt na školu: Telefon: 466 933 843
IZO:117500062
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 227
Obec: Řečany nad Labem
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 13
Kontakt na školu: Telefon: 466 933 843
IZO:102842604
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne