Logo školy

Základní škola Pardubice, Staňkova 128

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Pardubice, Staňkova 128
Adresa školy: Ulice: Staňkova 128, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Ředitel:Mgr. Gisela Kostelecká
Kontakt na školu Telefon: 466 304 604
Email: gisela.kostelecka@zsstankova.cz
Web: http://stankova-zspce.webz.cz
IČ:48161306
RED-IZO:600096581
Zřizovatel:Statutární město Pardubice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Staňkova 128, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 304 604
Fax: 466 304 604
IZO:048161306
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 761
Aktuální počet žáků: 724
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD - 10, 6, 5, 1 a další
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: z ulice Staňkova
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření: podpora talentovaných a nadaných žáků, výtvarné, přírodovědné, hudební, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, dějepis, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): slavnostní vyřazování 9. ročníku rozloučení se slabikářem obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola den plný her ve spoluPráci s Mensou ČR školní kola rétorické a recitační soutěže Den vody Den matek a otců ve šd karneval vánoční tradice, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : MP, PPP Pardubice, Český červený kříž, Mensa ČR, Centrum nadání, Plavecká škola, HZS a další
Mezinárodní spolupráce: nemáme
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Extra třída (EDUin), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: pravidelné individuální konzultace pro slabší žáky, program na podporu nadprůměrných a nadaných žáků na 1. stupni, činnost logopedických a dyslektických asistentek
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, hudební, literárně-dramatické, turistické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Staňkova 128, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 304 604
Fax: 466 304 604
IZO:117500232
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Staňkova 128, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 304 604
Fax: 466 304 604
IZO:102842728
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne