Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344
Adresa školy: Ulice: Artura Krause 2344, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Ředitel:Mgr. Daniela Ročková
Kontakt na školu Telefon: 466 303 757
Email: skola@skolakr.cz
Web: www.skolakr.cz
IČ:60159138
RED-IZO:600096645
Zřizovatel:Statutární město Pardubice
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice: Artura Krause 2344, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 303 757
IZO:117500542
Základní škola
Adresa: Ulice: Artura Krause 2344, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 303 757
IZO:060159138
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 96
Aktuální počet žáků: 44
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Pardubice 5,6,7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Artura Krause 2344, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 303 757
IZO:117500551
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Artura Krause 2344, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 303 757
IZO:117500569