Logo školy

Základní škola a mateřská škola Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
Adresa školy: Ulice:
Obec: Bolehošť 21
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 31
Ředitel:Mgr. Hana Boukalová
Kontakt na školu Telefon: 494 627 148
Email: zs@bolehost.cz
Web: http://www.obecbolehost.cz/skola/
IČ:75016222
RED-IZO:600097251
Zřizovatel:Obec Bolehošť
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bolehošť 21
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 31
Kontakt na školu: Telefon: 494 627 148
Fax: 494 627 148
IZO:107585448
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 24
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bolehošť 21
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 31
Kontakt na školu: Telefon: 494 627 148
Fax: 494 627 148
IZO:102390401
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 36
Aktuální počet žáků: 19
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Recyklohraní, Školní mléko, Ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Bolehošť 21
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 31
Kontakt na školu: Telefon: 494 627 148
Fax: 494 627 148
IZO:117600083
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Bolehošť 21
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 31
Kontakt na školu: Telefon: 494 627 148
Fax: 494 627 148
IZO:102866333
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne