Zde může být obrázek školy.

Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
Adresa školy: Ulice: Jana Výravy 219
Obec: České Meziříčí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 71
Ředitel:Ing. Petr Hrnčíř
Kontakt na školu Telefon: 494 661 277
Email: hrncir@zscm.cz
Web: www.zscm.cz
IČ:75017571
RED-IZO:600097552
Zřizovatel:Obec České Meziříčí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jana Výravy 219
Obec: České Meziříčí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 71
Kontakt na školu: Telefon: 494 661 277
IZO:102390886
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 310
Aktuální počet žáků: 263
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30 hod.
Školní vzdělávací program: ŠVP_Dědina_1.9.2017.pdf (6890 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP Skolní druzina.pdf (1036,8 KB)
Školní řád: skolnirad2020final.pdf (626,7 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocnizprava 2019-20 final.pdf (865,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní, hudební, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, adaptační kurzy, sportovní dny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: IVP pro žáky s VPU, pro nadané žáky
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, jazykové, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, www stránky školy, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jana Výravy 219
Obec: České Meziříčí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 71
Kontakt na školu: Telefon: 731 002 178
IZO:117600270
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jana Výravy 219
Obec: České Meziříčí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 71
Kontakt na školu: Telefon: 494 661 277
IZO:102866121
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: žáci 7 – 10 let 22,- Kč; žáci 11 – 14 let 24,- Kč; žáci 15 let 26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne