Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Adresa školy: Ulice: Komenského 95
Obec: Vamberk
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 54
Ředitel:Mgr. Martin Vrkoslav
Kontakt na školu Telefon: 494 541 324
Email: skola@zsvamberk.cz
Web: http://www.zsvamberk.cz
IČ:70156611
RED-IZO:600097650
Zřizovatel:Město Vamberk
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 95
Obec: Vamberk
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 54
Kontakt na školu: Telefon: 494 541 324
Fax: 494 541 284
IZO:102406111
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 475
Aktuální počet žáků: 340
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, fyzika, hudební výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce do škol, Budeme mít zdravé zoubky
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence, předmět speciální péče
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, interaktivní tabule s připojením k internetu, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, technické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní, chovatelské, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Jugoslávská 607
Obec: Vamberk
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 54
Kontakt na školu: Telefon: 494 541 545
IZO:168001331
Středisko volného času
Druh střediska volného času: DDM
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: klidná ulice
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nabídka činností o víkendu: ne
Převaha nabídky pro: starší školní věk, mladší školní věk
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: táborová, příležitostná zájmová, pravidelná zájmová
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: zdravotnické, rukodělné, společenské hry, turistické, technické, přírodovědné, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové
Úplata za kroužky za školní rok (od - do v Kč): ano
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 95
Obec: Vamberk
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 54
Kontakt na školu: Telefon: 494 541 324
Fax: 494 541 284
IZO:117600458
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: přednostně jsou přijímání žáci 1.-4. roč.
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: ráno - 30 Kč, odpoledne - 50 Kč, ráno i odpoledne - 80 Kč/měsíčně
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00-8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40-16:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky, schůzky