Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Rybná nad Zdobnicí, (okres Rychnov nad Kněžnou)

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Rybná nad Zdobnicí, (okres Rychnov nad Kněžnou)
Adresa školy: Ulice:
Obec: Rybná nad Zdobnicí 60
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 55
Ředitel:Mgr. Jitka Dytrtová
Kontakt na školu Telefon: 494 594 304
Email: zsrybna60@seznam.cz
Web:
IČ:75017261
RED-IZO:600097731
Zřizovatel:Obec Rybná nad Zdobnicí
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rybná nad Zdobnicí 60
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 55
Kontakt na školu: Telefon: 494 594 304
IZO:107585707
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 18
Aktuální počet dětí: 15
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6:30 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rybná nad Zdobnicí 60
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 55
Kontakt na školu: Telefon: 494 594 304
IZO:102390568
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 32
Aktuální počet žáků: 24
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2020
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol , Recyklohraní
Domácí spolupráce : Spolupráce se Základní školou speciální Bartošovice v Orlických horách, organizacemi v Rybné nad Zdobnicí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, menší kolektiv, rodinná atmosféra
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Rybná nad Zdobnicí 60
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 55
Kontakt na školu: Telefon: 494 594 304
IZO:117600521
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Rybná nad Zdobnicí 60
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 55
Kontakt na školu: Telefon: 494 594 304
IZO:102854998