Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Tatobity 74
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 53
Ředitel:Mgr. Pavel Vaněk
Kontakt na školu Telefon: 481 381 160
Email: zs.tatobity@seznam.cz
Web: www.skola.tatobity.cz
IČ:70986088
RED-IZO:600099067
Zřizovatel:Obec Tatobity
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Tatobity 74
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 53
Kontakt na školu: Telefon: 481 381 160
IZO:107586347
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 35
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Tatobity 74
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 53
Kontakt na školu: Telefon: 481 381 160
IZO:102442711
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 30
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Tatobity 74
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 53
Kontakt na školu: Telefon: 481 381 160
IZO:117700347
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Tatobity 74
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 53
Kontakt na školu: Telefon: 481 381 160
IZO:102878676