Logo školy

Krakonošova základní škola a mateřská škola Loukov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Krakonošova základní škola a mateřská škola Loukov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Háje nad Jizerou - Loukov 45
Obec: Semily
Kraj: Liberecký
PSČ: 513 01
Ředitel:Mgr. Petra Bůnová
Kontakt na školu Telefon: 481 685 226
Email: petra.bunova@zsloukov.cz
Web: www.zsloukov.cz/
IČ:70939403
RED-IZO:600099148
Zřizovatel:Obec Háje nad Jizerou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Háje nad Jiz. - Loukov 60
Obec: Semily
Kraj: Liberecký
PSČ: 513 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 685 226
IZO:107586541
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 38
Aktuální počet dětí: 32
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy s vedením školy
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Háje nad Jizerou - Loukov 45
Obec: Semily
Kraj: Liberecký
PSČ: 513 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 685 226
IZO:102442827
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 103
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy s vedením školy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.5.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 31.5.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besídky/akademie, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : Hasičský záchranný sbor
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: dle doporučení ŠPZ
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Háje nad Jiz. - Loukov 45
Obec: Semily
Kraj: Liberecký
PSČ: 513 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 685 226
IZO:117700673
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Přednostně žáci 1.,2. a 3. ročníku
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:00-15:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Háje nad Jiz. - Loukov 45
Obec: Semily
Kraj: Liberecký
PSČ: 513 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 685 226
IZO:102878226
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Loukov 60
Obec: Háje nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 513 01
Kontakt na školu:
IZO:181098857
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne