Zde může být obrázek školy.

Základní škola Poniklá, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Poniklá, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Poniklá 148
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 42
Ředitel:Mgr. Zdeněk Vinklář
Kontakt na školu Telefon: 481 585 206
Email: zs@ponikla.cz
Web: http://zs.ponikla.cz/
IČ:72743077
RED-IZO:600099199
Zřizovatel:Obec Poniklá
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Poniklá 148
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 42
Kontakt na školu: Telefon: 481 585 206
IZO:102442908
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 90
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Poniklá 148
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 42
Kontakt na školu: Telefon: 481 585 206
IZO:117700223
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Poniklá 148
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 42
Kontakt na školu: Telefon: 481 585 206
IZO:102878307