Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Studenec 367
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 33
Ředitel:PaedDr. Petr Junek
Kontakt na školu Telefon: 481 595 252
Email: info@zsstudenec.cz
Web: www.zsstudenec.cz
IČ:00854760
RED-IZO:600099211
Zřizovatel:Obec Studenec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Studenec 367
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 33
Kontakt na školu: Telefon: 481 595 252
IZO:107586339
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 84
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Studenec 367
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 33
Kontakt na školu: Telefon: 481 595 252
IZO:102454019
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 320
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Studenec, škola
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, jazykové, literárně-dramatické, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, hřiště, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Studenec 367
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 33
Kontakt na školu: Telefon: 481 595 252
IZO:117700339
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Studenec 367
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 33
Kontakt na školu: Telefon: 481 595 252
IZO:150074832
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Studenec 367
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 33
Kontakt na školu: Telefon: 481 595 252
IZO:102878340
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 28 Kč, cizí strávníci 55 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne