Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 288
Obec: Jilemnice
Kraj: Liberecký
PSČ: 514 01
Ředitel:PaedDr. Václav Korbelář
Kontakt na školu Telefon: 481 544 382
Email: centrum@komenskeho288.cz
Web: www.komenskeho288.cz
IČ:00854697
RED-IZO:600099334
Zřizovatel:Město Jilemnice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 288
Obec: Jilemnice
Kraj: Liberecký
PSČ: 514 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 544 382
Fax: 481 544 382
IZO:102442878
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 475
Aktuální počet žáků: 350
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Vstup do školy umožněn od: 7,25hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 85
Obec: Jilemnice
Kraj: Liberecký
PSČ: 514 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 544 382
Fax: 481 544 382
IZO:117700142
Školní klub
Adresa: Ulice: Komenského 288
Obec: Jilemnice
Kraj: Liberecký
PSČ: 514 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 544 374
Fax: 481 544 382
IZO:167100181