Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Pustá Kamenice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Pustá Kamenice
Adresa školy: Ulice: č.p. 118
Obec: Pustá Kamenice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 82
Ředitel:Bc. Jana Kulichová
Kontakt na školu Telefon: 461 743 239
Email: zs.pustakamenice@seznam.cz
Web: zsams.pustakamenice.cz
IČ:71009469
RED-IZO:600100189
Zřizovatel:Obec Pustá Kamenice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 118
Obec: Pustá Kamenice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 82
Kontakt na školu: Telefon: 461 743 239
IZO:007587830
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 16
Aktuální počet dětí: 16
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Škola je otevřena od: 6.45 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 50
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 118
Obec: Pustá Kamenice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 82
Kontakt na školu: Telefon: 461 743 239
IZO:108040011
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Aktuální počet žáků: 13
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6.45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: rukodělné, jazykové, literárně-dramatické, hudební, ICT
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 118
Obec: Pustá Kamenice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 82
Kontakt na školu: Telefon: 461 743 239
IZO:117800252
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 118
Obec: Pustá Kamenice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 82
Kontakt na školu: Telefon: 461 743 200
IZO:002906376
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 118
Obec: Pustá Kamenice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 82
Kontakt na školu: Telefon: 461 743 239
IZO:150070527