Zde může být obrázek školy.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy
Adresa školy: Ulice: Palackého 1351/35, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Ředitel:Mgr. Petr Vágner
Kontakt na školu Telefon: 461 318 291
Email: ZS2MT@MTREBOVA-CITY.CZ
Web: www.2zsmtrebova.cz
IČ:62031813
RED-IZO:600100570
Zřizovatel:Město Moravská Třebová
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Palackého 1351/35, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 318 291
IZO:002518015
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 635
Aktuální počet žáků: 609
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.12.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Centrální zamykání.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné, jazykové, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni,
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Férová škola
Domácí spolupráce : Slovan Mor. Třebová, DDM
Mezinárodní spolupráce: ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, programování/robotika, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 15.30
Školní družina
Adresa: Ulice: Palackého 1351/35, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 318 291
IZO:117800490
Školní klub
Adresa: Ulice: Palackého 1351/35, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 318 291
IZO:169100502
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Palackého 1351/35, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 318 291
IZO:002890402