Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Polička

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Polička
Adresa školy: Ulice: nábř. Svobody 447, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Ředitel:Mgr. Lenka Novotná
Kontakt na školu Telefon: 461 725 529
Email: zsmasarykova@unet.cz
Web: http://www.zsmaspolicka.cz/
IČ:43509541
RED-IZO:600100634
Zřizovatel:Město Polička
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: nábř. Svobody 447, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 529
IZO:043509541
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1044
Aktuální počet žáků: 650
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: severu
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy podpory žákům: slabší, žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění, jiný jazyk než mateřský
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: nábř. Svobody 447, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 729 550
Fax: 461 724 529
IZO:117800520
Školní klub
Adresa: Ulice: nábř. Svobody 447, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 729 550
Fax: 461 724 529
IZO:150066562