Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Polička

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Polička
Adresa školy: Ulice: nábř. Svobody 447, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Ředitel:Mgr. Lenka Novotná
Kontakt na školu Telefon: 461 725 529
Email: zsmasarykova@unet.cz
Web: http://www.zsmaspolicka.cz/
IČ:43509541
RED-IZO:600100634
Zřizovatel:Město Polička
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: nábř. Svobody 447, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 529
IZO:043509541
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1044
Aktuální počet žáků: 700
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: severu
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: slabší, žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění, jiný jazyk než mateřský
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, přírodovědné, společenské hry, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: nábř. Svobody 447, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 729 550
IZO:117800520
Školní klub
Adresa: Ulice: nábř. Svobody 447, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 729 550
IZO:150066562