Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy
Adresa školy: Ulice: č.p. 27
Obec: Morašice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 51
Ředitel:Mgr. Miloš Krejčí
Kontakt na školu Telefon: 461 612 774
Mobil: 603182523
Email: zs.morasice@tiscali.cz
Web: www.skolamorasice.cz
IČ:70157341
RED-IZO:600100880
Zřizovatel:Obec Morašice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 27
Obec: Morašice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 51
Kontakt na školu: Telefon: 461 612 774
IZO:002506556
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 139
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: uzamykání
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6 hod 30minut
Začátek první vyučovací hodiny: 7 hod 55 min
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, biologie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: přírodovědné, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní časopis/newsletter, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 27
Obec: Morašice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 51
Kontakt na školu: Telefon: 461 612 774
IZO:117800473
Školní klub
Adresa: Ulice: č.p. 27
Obec: Morašice
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 51
Kontakt na školu: Telefon: 461 612 774
IZO:150043813