Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola Litomyšl

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola Litomyšl
Adresa školy: Ulice: 9. května 1181, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Ředitel:Mgr. Jan Janypka
Kontakt na školu Telefon: 461 612 365
Email: jan.janypka@gmail.com
Web: www.litomysl.cz/szs
IČ:70838275
RED-IZO:600100979
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: 9. května 1181, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 612 365
IZO:002518236
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 97
Aktuální počet žáků: 50
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Elektronicky ovládané zvonky se zvukovou kontrolou.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: globální čtení, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Všichni naši žáci jsou žáci s nutnou mírou podpory
Přítomnost specialistů: Učitelé jsou speciální pedagogové
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, volnočasový klub s různými činnostmi podle zájmu žáků
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: 9. května 1181, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 612 365
IZO:117800694