Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Základní umělecká škola, Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Základní umělecká škola, Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
Adresa školy: Ulice: Školní 662
Obec: Rtyně v Podkrkonoší
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 33
Ředitel:Mgr. Hana Vondráčková
Kontakt na školu Telefon: 499 888 134
Email: zsazus-rtynevp@zsrtyne.cz
Web: www.zsrtyne.cz
IČ:49290576
RED-IZO:600101983
Zřizovatel:Město Rtyně v Podkrkonoší
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 662
Obec: Rtyně v Podkrkonoší
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 33
Kontakt na školu: Telefon: 499 888 134
Fax: 499 888 134
IZO:049290576
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 240
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), besedy o vzdělávání, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Školní 662
Obec: Rtyně v Podkrkonoší
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 33
Kontakt na školu: Telefon: 499 888 134
Fax: 499 888 134
IZO:117900664
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Rtyně v Podkrkonoší 662
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 33
Kontakt na školu: Telefon: 499 888 134
Fax: 499 888 218
IZO:117900109
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Rtyně v Podkrkonoší 662
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 33
Kontakt na školu: Telefon: 499 888 134
Fax: 499 888 218
IZO:102906602