Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
Adresa školy: Ulice:
Obec: Mladé Buky 160
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 23
Ředitel:Mgr. Pavel Petržela
Kontakt na školu Telefon: 499 873 129
Email: zsbuky@zsbuky.cz
Web: www.zsbuky.info/
IČ:60152885
RED-IZO:600102009
Zřizovatel:Městys Mladé Buky
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Mladé Buky 348
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 23
Kontakt na školu: Telefon: 499 873 129
Fax: 499 773 250
IZO:107588218
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 80
Aktuální počet dětí: 80
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 280
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Mladé Buky 160
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 23
Kontakt na školu: Telefon: 499 873 129
Fax: 499 773 250
IZO:060152885
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 148
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2016
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Mladé Buky 248
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 23
Kontakt na školu: Telefon: 499 873 129
Fax: 499 773 250
IZO:117900061
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Mladé Buky 160
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 23
Kontakt na školu: Telefon: 499 873 129
Fax: 499 773 250
IZO:102906572
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Mladé Buky 348
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 23
Kontakt na školu: Telefon: 499 873 129
Fax: 499 773 250
IZO:102918937