Zde může být obrázek školy.

Základní škola Úpice - Lány

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Úpice - Lány
Adresa školy: Ulice: Palackého 793
Obec: Úpice - Lány
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Ředitel:Mgr. Petr Kalousek
Kontakt na školu Telefon: 499 881 124
Email: zsul@zsul.cz
Web: http://www.zsul.cz
IČ:70883548
RED-IZO:600102386
Zřizovatel:Město Úpice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Palackého 793
Obec: Úpice - Lány
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 124
IZO:102578923
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 242
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, ekologické
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, znakový
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Nadace Cesta talentu
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, sociální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, technické, společenské hry, rukodělné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Palackého 793
Obec: Úpice - Lány
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 124
IZO:117900346
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Palackého 793
Obec: Úpice - Lány
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 124
IZO:150007990
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano