Zde může být obrázek školy.

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dubenec 156
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 55
Ředitel:Mgr. Martina Jonešová
Kontakt na školu Telefon: 499 694 138
Email: reditelka@zsdubenec.cz
Web:
IČ:75017881
RED-IZO:600102491
Zřizovatel:Obec Dubenec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dubenec 239
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 55
Kontakt na školu: Telefon: 499 694 138
IZO:107588005
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 41
Aktuální počet dětí: 40
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Školní vzdělávací program: ŠVP_MŠ 2020_21.pdf (533,9 KB)
Školní řád: Školní řad MŠ 2020_21.pdf (250,3 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, jarmarky a dílny, sportovní dny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dubenec 156
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 55
Kontakt na školu: Telefon: 499 694 138
IZO:102578532
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 153
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:25
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 2020.pdf (354,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_20.pdf (928,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, exkurze, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, Logopedická asistentka
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, rukodělné, jazykové, sportovní, literárně-dramatické, hudební, ICT, včelařský kroužek, papírové modely
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dubenec 156
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 55
Kontakt na školu: Telefon: 499 694 138
IZO:117900222
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: dojíždějící žáci
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, osobní kontakt při vyzvedávání dětí, e-mailová komunikace, schůzky
Školní klub
Adresa: Ulice: č.p. 156
Obec: Dubenec
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 55
Kontakt na školu:
IZO:181096846
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 50
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 15.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky, telefonické spojení
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dubenec 156
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 55
Kontakt na školu: Telefon: 499 694 138
IZO:102906530
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 25,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne