Zde může být obrázek školy.

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice
Adresa školy: Ulice: Habrmanova 1500
Obec: Česká Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 560 02
Ředitel:Mgr. Tomáš Starý
Kontakt na školu Telefon: 465 534 626
Mobil: 730 575 691
Email: reditel@zs-habrmanova.cz
Web: www.zs-habrmanova.cz
IČ:70882380
RED-IZO:600104141
Zřizovatel:Město Česká Třebová
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Habrmanova 1500
Obec: Česká Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 560 02
Kontakt na školu: Telefon: 465 534 626
Fax: 465 534 632
IZO:000853933
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 695
Aktuální počet žáků: 577
Dny otevřených dveří (termín/y): - covid 19
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: U1.16 ŠVP s dodatky.pdf (3412,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: U7.16 ŠVP ŠD.pdf (682,2 KB)
Školní řád: U2.19 Školní řád.pdf (1278,8 KB)
Poslední výroční zpráva: U6.20 Výroční zpráva 2019-20-podepsaný.pdf (4977,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, zeměpis, dějepis, fyzika, ICT, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol
Domácí spolupráce : VDA Česká Třebová, Gymnázium Česká Třebová, Městská policie Česká Třebová, Městská knihovna Česká Třebová, Městské muzeum Česká Třebová
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Komenského Svit, Peschiera Borromeo (Itálie)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Habrmanova 1500
Obec: Česká Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 560 02
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:118000012
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Habrmanova 1500
Obec: Česká Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 560 02
Kontakt na školu: Telefon: 465 534 626
IZO:102930104
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 - 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano