Zde může být obrázek školy.

Integrovaná základní škola a mateřská škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná základní škola a mateřská škola
Adresa školy: Ulice: č.p. 80
Obec: Sruby
Kraj: Pardubický
PSČ: 565 44
Ředitel:Mgr. Jana Šejnohová
Kontakt na školu Telefon: 465 486 113
Email: skola.sruby@unet.cz
Web: www.obecsruby.cz/skola
IČ:00856801
RED-IZO:600104214
Zřizovatel:Obec Sruby
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 80
Obec: Sruby
Kraj: Pardubický
PSČ: 565 44
Kontakt na školu: Telefon: 465 486 113
IZO:107589672
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 43
Aktuální počet dětí: 34
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 1500
Škola je otevřena od: 6.30h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 80
Obec: Sruby
Kraj: Pardubický
PSČ: 565 44
Kontakt na školu: Telefon: 465 486 113
IZO:000856801
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 42
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 1500
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny
Certifikáty škol: Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, na PC v učebnách interaktivní tabule v učebnách
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 80
Obec: Sruby
Kraj: Pardubický
PSČ: 565 44
Kontakt na školu: Telefon: 465 486 113
IZO:118000411
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Kritéria přijímání: mladší žáci 1. - 3. ročníku
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 120
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.30 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.45 - 16.00 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 80
Obec: Sruby
Kraj: Pardubický
PSČ: 565 44
Kontakt na školu: Telefon: 465 486 113
IZO:102930961
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20,- až 72,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne