Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Luková

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Luková
Adresa školy: Ulice: č.p. 6
Obec: Luková
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 23
Ředitel:Mgr. Eva Šaršonová
Kontakt na školu Telefon: 465 394 291
Email: zs.lukova@seznam.cz
Web: http://www.zslukova.estranky.cz
IČ:70983020
RED-IZO:600104451
Zřizovatel:Obec Luková
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 6
Obec: Luková
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 23
Kontakt na školu: Telefon: 465 394 152
IZO:107589541
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 6
Obec: Luková
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 23
Kontakt na školu: Telefon: 465 394 291
IZO:102642206
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.10.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: žáky vpouští do budovy vychovatelka / učitelka MŠ
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : SDH Luková
Mezinárodní spolupráce: eTwinningové projekty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, tělocvična
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 6
Obec: Luková
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 23
Kontakt na školu: Telefon: 465 394 291
IZO:118000527
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 6
Obec: Luková
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 23
Kontakt na školu: Telefon: 465 394 152
IZO:102930848