Zde může být obrázek školy.

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: B. Smetany 460, Žichlínské Předměstí
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Ředitel:Mgr. Milan Valúšek
Kontakt na školu Telefon: 465 322 525
Email: reditel@zsbs.cz
Web: www.zsbs.cz
IČ:61234176
RED-IZO:600104648
Zřizovatel:Město Lanškroun
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: B. Smetany 460, Žichlínské Předměstí
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 322 525
IZO:102642451
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 402
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, periferie, klidná ulice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.10
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, výtvarná výchova, praktické vyučování, fyzika, ICT, chemie, hudební výchova, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz, vodácký kurz, lyžování, turistika, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT, technické, společenské hry, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna, tělocvična
V blízkosti školy: kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: B. Smetany 460, Žichlínské Předměstí
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 322 525
IZO:118000225