Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: č.p. 128
Obec: Horní Čermná
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 56
Ředitel: Mgr. Eva Trojková
Kontakt na školu Telefon: 465 393 432
Mobil: 774 408 640
Email: reditel@zshornicermna.cz
Web: http://www.zshornicermna.cz
IČ:70990221
RED-IZO:600104800
Zřizovatel:Obec Horní Čermná
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 128
Obec: Horní Čermná
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 56
Kontakt na školu: Telefon: 465 393 432
IZO:102654000
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 116
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 128
Obec: Horní Čermná
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 56
Kontakt na školu: Telefon: 465 393 432
IZO:118000365