Zde může být obrázek školy.

Základní škola Velká Skrovnice, okres Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Velká Skrovnice, okres Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: č.p. 80
Obec: Velká Skrovnice
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Ředitel:Mgr. Marie Rousová
Kontakt na školu Telefon: 465 546 219
Mobil: 608 726 073
Email: zs@skrovnice.cz
Web: www.zsskrovnice.webnode.cz
IČ:70983054
RED-IZO:600104893
Zřizovatel:Obec Velká Skrovnice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 80
Obec: Velká Skrovnice
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 546 219
IZO:108041697
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 22
Aktuální počet žáků: 21
Dny otevřených dveří (termín/y): 17. 12. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zamčené dveře. Zvonek. Alarm.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : MŠ Sudslava, ZŠ Komenského, Zemos Orlické Podhůří a.s., Hotel Rokytenka
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Podpora všech žáků se specifickými potřebami.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Využití interaktivní tabule ve výuce.
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 80
Obec: Velká Skrovnice
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 546 219
IZO:169101444