Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Drnovice, okres Blansko

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Drnovice, okres Blansko
Adresa školy: Ulice:
Obec: Drnovice 60
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 76
Ředitel:Ing. Miloslava Brachová
Kontakt na školu Telefon: 516 472 327
Email: reditelka@skola.drnovice.cz
Web: http://www.skoladrnovice.cz
IČ:70873861
RED-IZO:600105971
Zřizovatel:Obec Drnovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Drnovice 196
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 76
Kontakt na školu: Telefon: 516 472 325
IZO:107600358
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 67
Aktuální počet dětí: 67
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 257; 301
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: enviromentální, technické
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Drnovice 60
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 76
Kontakt na školu: Telefon: 516 472 327
IZO:102007101
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Aktuální počet žáků: 78
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 257; 301
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 h
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Drnovice 60
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 76
Kontakt na školu: Telefon: 516 472 327
IZO:118100343
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Drnovice 60
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 76
Kontakt na školu: Telefon: 516 472 327
IZO:103255729